kedici hareket engellenemez

biz kedicilerin sesi, kulağı, gözü, aklı, kalbi ve en önemlisi vicdanı ol kedi sözlük. kendi kendini yeme sözlük. engeller seni yıldırmasın sözlük...
bence de engellenemez, o yüzden de burada yazmaya devam ediyorum, maruzatımı defalarca anlatmayacağım, ilgilenenler için (bkz:#5118)
hangi çılgin engelleyebilir ki. biraz ataletli olur kediciler bunu aşmak yeterli bence
engellemek isteyen mi var, neden?