kurak günler

izlenmesi ve sansür karşısında desteklenmesi gereken bir film.