kurak günler

izlenmesi ve sansür karşısında desteklenmesi gereken bir film.
türkiye'nin politik atmosferini en iyi anlatan dönem filmi.