kedici dayanışması

küçük çapta, eş dost arasında mutlaka vardır ama hayalim, bir gün çok daha geniş kitlelere ulaşan, tüm memlekete yayılmış hatta dünya çapında bir kedici dayanışmasının olması...